Föräldrakooperativ

Att vara förälder i ett föräldrakooperativ innebär en viss arbetsinsats. I gengäld får ni en ökad insyn i ert barns vardag, en möjlighet att påverka och en nära gemenskap med andra föräldrar.

Förskolan drivs genom en ekonomisk förening som man blir medlem i när ens barn börjar på förskolan. Inom föreningen blir alla familjer uppdelade i arbetsgrupper som ansvarar för städning av förskolan, förvaltning av föreningen och trivselskapande aktiviteter.