Välkommen till Igelkotten

Igelkotten är en montessoriinspirerad förskola som ligger mitt i området Åbylund i Västerhaninge. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ genom en ekonomisk förening.

Vi arbetar efter Maria Montessoris pedagogik och filosofi, som ser till barnets behov och utveckling.

Nyheter

Om Igelkotten

Igelkotten grundades 1992. Kännetecken för förskolan har alltid varit hög personaltäthet, montessoripedagogik och god föräldrasamverkan.

Förskolan består av cirka 37 barn uppdelat på tre avdelningar. Avdelningarna har nära samarbete med varandra och placeringen sker efter individuell utvecklingsnivå.

Montessoripedagogik


”All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling” – Maria Montessori

Montessoripedagogiken grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig men själva inlärningen måste man klara på egen hand.

Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan i stället låta dem fritt experimentera, pröva sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder, som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling.

På förskolan kommer du se vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror.

Föräldrakooperativ

Att vara förälder i ett föräldrakooperativ innebär en viss arbetsinsats. I gengäld får ni en ökad insyn i ert barns vardag, en möjlighet att påverka och en nära gemenskap med andra föräldrar.

Förskolan drivs genom en ekonomisk förening som man blir medlem i när ens barn börjar på förskolan. Inom föreningen blir alla familjer uppdelade i arbetsgrupper som ansvarar för städning av förskolan, förvaltning av föreningen och trivselskapande aktiviteter.

Bli en igelkott

Känner du att Igelkotten är rätt förskola för ditt barn är du varmt välkommen att ställa dig i antagningskön. Vi använder oss av Haninge kommuns kösystem.

Vi anordnad årligen öppet hus där du får se förskolans lokaler, träffa pedagoger och föreningsmedlemmar. Håll utkik under Nyheter för datum.