Stadgar

Här finner ni Montessoriförskolan Igelkottens stadgar. De kan beskrivas som föreningens regler och är viktiga att känna till som medlem. De innehåller både rättigheter och skyldigheter.

Här finner ni dem: