Tider

Ordinarie öppettider

På Igelkotten håller vi normalt öppet:
Måndag – Torsdag 0730-1700
Fredag 0730-1630

Givetvis följer förskolan Haninge kommuns riktlinjer om öppettider. Dessa riktlinjer finns att läsa på Haninge kommuns hemsida.

Stängda dagar och 15-dagar
Två dagar per termin är förskolan stängd för planering av verksamheten, oftast i september samt i januari/februari under vårterminen. De datum som gäller annonseras i början av varje termin. Hör gärna med andra föräldrar om ni kan hjälpas åt med barnomsorg dessa dagar.

Dag före helgdag stänger Igelkotten kl 15.00.
Under nationella helgdagar (midsommar-, jul-, nyår-, påsk- pingstaftnar samt nationaldagen) är förskolan stängd.
Under sommarmånaderna är förskolan stängd v. 29-31.
Under julen har förskolan stängt 1 vecka.
15-dagar, planeringsdagar och dylikt anslås i Tyra-appen.

Tider för barn till Föräldralediga, Arbetssökande och Studerande

Dessa regler är till viss del avsteg från Haninge Kommuns regler om barnomsorgstider. Igelkottens styrelse har med föreningsstämmans godkännande beslutat om generösare regler för våra medlemmar vid förskolan. Styrelsen kan häva detta beslut utan att dessförinnan få godkännande av stämman.

Igelkottens grundsyn är att alla föräldrar gör allt de kan för att få så mycket och bra tid som möjligt med sina barn. När på dagen dessa timmar är bäst för den enskilda familjen och dess situation kan bara familjen själv avgöra.

Grundregel
Barnen har samma maxtider för lämning och hämtning som barn till övriga föräldrar. Givetvis skall alla föräldrar lämna in sina barntider två veckor innan, för planering av personalens schemaläggning.

Specialregel för lov och ”15-dagar”
Som kompensation för dessa utökade tider, förväntar föreningen istället att barn som omfattas av dessa regler istället är hemma på skolloven under terminen, 15-dagar (dag före helgdag) samt en extra vecka efter öppnandet på sommaren. Detta underlättar för personalen att ta ut sin ledighet. 
De lov som avses är sportlov, påsklov, höstlov samt jullov. Under sommaren håller förskolan stängt, vanligen 3 veckor.

Dessa interna regler på Igelkotten gör att vi känner oss ha en vinna-vinna situation som vi vill vara försiktiga om. Regeln är inte till för att barn som omfattas skall vara på förskolan 0730-1700. Vi har bara valt att inte sätta upp gränser för sådant som föräldrar själva bör veta bäst. Vi känner att detta, trots alla dagar som barnen förväntas hållas hemma, är en frihet för föräldrarna och undanröjer viss irritation som tiderna enligt kommunens riktlinjer kan skapa hos såväl föräldrar som personal.