Tider

Ordinarie öppettider

På Igelkotten håller vi normalt öppet:
Måndag – Torsdag 07.00-17.00
Fredag 07.00-16.30

Givetvis följer förskolan Haninge kommuns riktlinjer om öppettider. Dessa riktlinjer finns att läsa på Haninge kommuns hemsida.

Stängda dagar och 15-dagar
Två dagar per termin är förskolan stängd för planering av verksamheten, oftast i september samt i januari eller februari under vårterminen. Rektor informerar om de datum som gäller i början av varje termin. Hör gärna med andra föräldrar om ni kan hjälpas åt med barnomsorg dessa dagar.

• Dag före helgdag stänger Igelkotten kl 15.00.
• Under helgdagar (röda dagar) är förskolan stängd.
• Under sommarmånaderna är förskolan stängd v. 29-31.
• Under julen har förskolan stängt 1 vecka.

15-dagar, planeringsdagar och dylikt anslås i Tyra-appen.

Tider för barn till föräldralediga och arbetssökande

Igelkotten följer i Haninge kommuns riktlinjer om 30 timmars vistelsetid per vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande. Under coronapandemin har vistelsetiden minskats för att stegvis återgå till 30 timmar. Kommunens plan, som även Igelkotten följer, hittar du här.

Hur vistelsetiden fördelas under veckan bestäms i samråd med rektor.