Om Igelkotten

Montessoriförskolan Igelkotten grundades 1992. Kännetecken för förskolan har alltid varit hög personaltäthet, montessoripedagogik och god föräldrasamverkan.

Förskolan består av cirka 37 barn uppdelat på tre avdelningar. Avdelningarna har nära samarbete med varandra och placeringen sker efter individuell utvecklingsnivå.

  • Rosa Tornet (ca 1-3 år)
  • Breda Trappan (ca 3-4 år)
  • Färgcylindern (ca 4-6 år)