Vår målsättning

Tryggheten är grunden för all positiv utveckling och inlärning

Genom att….

 • ge en trygg inskolning
 • bemöta barnet med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
 • ha meningsfulla regler
 • ha en fast truktur och en väl planerad dag med lustfyllt arbete
 • personalen känner arbetsglädje

Hänsyn skall tas till barnes olika förutsättningar och behov

Genom att….

 • barnet får utvecklas i sin egen takt i en för dem anpassad miljö
 • stimulera varje barns nyfikenhet och vilja att lära

Främja att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas

Genom att….

 • barnen utvecklar medvetenhet om sig själv och sin omgivning
 • barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
 • vi som vuxna fungerar som en förebild för barnen

Utveckla barnen till trygga, självständiga och harmoniska människor

Genom att….

 • de känner arbetsglädje som stimulerar koncentrationsförmågan
 • pedagogerna ej avbryter barnet i sitt arbete
 • de vuxna litar till barnets egna förmåga